Truyền Thuyết Thanh Kiếm Ngọc

The Legend Of Jade Sword

Cổ Trang Trung Quốc 2017

Ngôn ngữ: Thuyết minh HD

Diễn viên: Vương Âu, Lưu Khải Uy, Trương Tuấn Ninh

Đạo diễn: Hoàng Tổ Quyền

Xem phim Truyền Thuyết Thanh Kiếm Ngọc

Bình luận