Trốn Trong Bóng Tối

In Darkness

Chiến Tranh, Chính kịch Đức 2011

Ngôn ngữ: Vietsub HD

Diễn viên: Robert Więckiewicz, Benno Fürmann, Agnieszka Grochowska, Maria Schrader, Herbert Knaup

Đạo diễn: Agnieszka Holland

Xem phim Trốn Trong Bóng Tối

Bình luận