Lời Nguyện Cầu

The Prayer

Chính kịch Pháp 2018

Ngôn ngữ: Vietsub HD

Diễn viên: Anthony Bajon, Damien Chapelle, Alex Brendemühl, Louise Grinberg, Hanna Schygulla

Đạo diễn: Cédric Kahn

Xem phim Lời Nguyện Cầu

Bình luận