Khôi Phục Giang Sơn

Thiên Tử Tầm Long

Cổ Trang, Võ Thuật Hồng Kông 2003

Ngôn ngữ: Lồng Tiếng HD

Diễn viên: Trần Hạo Dân, Văn Tụng Nhàn, Dương Di, Mạch Trường Thanh, La Quán Lan, Lý Quốc Lân, La Lan, Lạc Ứng Quân.

Đạo diễn:

Bình luận