Chung Quỳ Tróc Yêu Ký

Demon Catcher Zhong Kui

Cổ Trang, Võ Thuật Trung Quốc 2018

Ngôn ngữ: Thuyết Minh HD

Diễn viên: Dương Dung, Dương Húc Văn, Lý Tử Phong

Đạo diễn: Trịnh Vỹ Văn

Bình luận