Bõa Cát

The Dance of Passion

Chính kịch Trung Quốc, Hồng Kông 2006

Ngôn ngữ: Lồng Tiếng HD

Diễn viên: Lâm Bảo Di, Trần Hào, Thái Thiếu Phân, Lê Tư, Xa, Thi Mạn, Thiệu Mỹ Kỳ

Đạo diễn:

Bình luận