Trăng Giấy

Pale Moon / 종이달 / Paper Moon

Chính kịch Hàn Quốc 2023

Ngôn ngữ: Vietsub HD

Diễn viên: Kim Seo-hyung, Lee Si-woo, Yoo Sun, Seo Young-hee, Lee Chun-hee, Gong Jeong-hwan, Park Jung-eon, Yoon Bo-ra, Byeon Seo-yoon

Đạo diễn: Kim Seung-woo

Bình luận