Thất Tiên Nữ

Hoan Thiên Hỷ Địa Thất Tiên Nữ

Cổ Trang Trung Quốc 2004

Ngôn ngữ: Thuyết Minh HD

Diễn viên: Lục Tiểu Linh Đồng, Phan Hồng, Hoắc Tư Yến, Trịnh Quốc Lâm, Tưởng Hân, Ngô Việt, Dương Nhụy, Lưu Dương

Đạo diễn: Hồ Bối Dịch, Trần Vịnh Ca

Bình luận