Nhật ký

Diary

Kinh Dị Trung Quốc 2006

Ngôn ngữ: Vietsub HD

Diễn viên: Charlene Choi, Shawn Yue, Lok Lok, Isabella Leong, Nolasco Da Silva Luisa Isabella

Đạo diễn: Pang Chun, Oxide Pang Chun

Xem phim Nhật ký

Bình luận