Khách sạn chôn hồn

Spirits Trapped in the Hotel

Tình Cảm, Kinh Dị, Bí ẩn Trung Quốc 2017

Ngôn ngữ: Vietsub HD

Diễn viên: Selena

Đạo diễn: Zhang Zhong Liang

Xem phim Khách sạn chôn hồn

Bình luận