Phim Chuyện Tình Thời Thất Nghiệp 10

Phim Chuyện Tình Thời Thất Nghiệp 10

Chuyện Tình Thời Thất Nghiệp

Phim Chuyen Tinh Thoi That Nghiep

?” Những câu hỏi thực tế tương ứng “bằng sáng chế hoặc bí mật?” và “cảnh sát hoặc các băng đảng?” Như với các băng nhóm, chúng tôi có một số ý tưởng những gì bí mật sẽ được như thế, bởi vì đó là cách mọi thứ được sử dụng để được. Nền kinh tế của châu Âu trung cổ đã được chia thành các bộ lạc nhỏ, mỗi ghen bảo vệ quyền và bí mật của họ. Trong thời đại của Shakespeare, “bí ẩn” là đồng nghĩa với “nghề”. Thậm chí ngày nay chúng ta có thể nhìn thấy một tiếng vang của sự bí mật của các phường hội thời trung cổ, trong bí mật bây giờ vô nghĩa của Tam Điểm. Ví dụ đáng nhớ nhất của bí mật công nghiệp thời trung cổ có lẽ là Venice

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>